SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ MSL V LITOVELSKÉM MUZEU JE ZA NÁMI

V úterý 28. ledna 2014 se sešlo ve výstavních prostorech 41 ze 78 členů Muzejní společnosti Litovelska. Společně vyslechli přednášku pana Milana Jahody, který i za pomoci více než stovky obrázků přiblížil všem přítomným obec Střeň. Po přestávce jsme si představili nové regionální publikace, zhodnotili uplynulý rok z hlediska činnosti i hospodaření a schválili plán činnosti i rozpočet na rok 2014. V diskuzi všechny pozdravil za Město Litovel pan Petr Šrůtek a paní Marie Hrubá vystoupila s kritikou nové otevírací doby muzea.