OŽIVLÁ ŘEMESLA UŽ PODEVÁTÉ V LITOVELSKÉM MUZEU

Muzeum Litovel –„Oživlá řemesla IX“

Tiskové avízo, Litovel 16. 12. 2013

Víte, jak se kdysi šily boty, pletly koše, nebo jak řezbáři vyřezávali hračky pro své děti? Pro všechny zájemce budou tato i jiná řemesla předvádět řemeslníci na Štěpána 26. 12. 2013, od 14 do 19 hod. v Muzeu Litovel. Návštěvníci si budou moci některé z řemesel vyzkoušet a také si koupit od řemeslníků drobné výrobky. Jak jste manuálně šikovní, to si ověříte v tvůrčí dílně. Radost uděláte hlavně svým dětem, s jejichž pomocí budete tvořit drobné šperky, pracovat s papírem, krasopisně psát, malovat, pečetit a zapojíte se do řady dalších činností.

Celé odpoledne hraje „Hanácká mozeka Litovel“ hanácké písničky a koledy. Sváteční atmosféru dokreslí stylové osvětlení petrolejovými lampami, loučemi a svíčkami. Pořadatelé v dobových kostýmech nabízí perníčky, vánoční cukroví, vánočky, speciality domácí zabíjačky, čaj, grog, svařené víno.

„V dnešní době, kdy se hanácky už tolik nemluví, je hezké vrátit se na chvíli do 19. století. Jak se žilo a pracovalo, poslechnout si hanácké písničky, koledy i mluvené slovo. Přijďte si k nám zpříjemnit sváteční vánoční odpoledne a poznat také něco nového a zajímavého“, podotkla kronikářka Muzejní společnosti Litovelska Marcela Kratochvílová.

„Když jsme v litovelském muzeu v prosinci 2005 tuto akci uspořádali poprvé, přišlo tolik lidí, že jsme nepochybovali o pokračování. Loni přišlo 279 návštěvníků. Letos se bude konat už IX. ročník“, říká předseda Muzejní společnosti Litovelska Mgr. Robert Najman.

První přípravy na letošní ročník už začaly. Již jsou zajištěni účinkující a dobrovolníci. Chystání členitých prostor muzea na akci začíná 26. prosince dopoledne tak, aby program pro veřejnost mohl ve 14 hodin začít v celém muzeu současně.

Program se odehrává na několika scénách – před muzeem budou kováři, v přízemí v salonku restaurace tvůrčí dílna, v malém výstavním sále bude Hanácká mozeka Litovel a ve větším výstavním sále (ve stálé expozici litovelských řemesel) budou předvádět nejrůznější řemesla a um šikovní účinkující (např. švec, řezbář, košíkář, kloboučnice aj.). Zvídavé návštěvníky poučí o svém kumštu a nechají je i ledacos si vyzkoušet. Někteří účinkující budou mít i vlastní výrobky, které nabídnou návštěvníkům akce k prodeji.

Zajišťujeme každým rokem několik nových aktivit, aby pravidelní návštěvníci této akce nebyli zklamáni a stále se dovídali nové a nové poznatky.

-----------------------------------

Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení, vznikla 31. 3. 2004. Hlavním cílem je spolupráce s Muzeem Litovel v různých oblastech jeho činnosti. Podílí se na organizaci besed, výstav a přednášek, pořádá exkurze, poznávací vycházky po okolí, zájezdy. Mimo to také publikuje a řeší dokumentační projekty.

Štěpánskou akci „Oživlá řemesla“ zajišťuje Muzejní společnost Litovelska, občanské sdružení, Muzeum Litovel a Kirri o. s. Finančně ji podporuje i Město Litovel.

Kontakt pro další informace: 

Mgr. Robert Najman, pracovník Muzea Litovel, předseda Muzejní společnosti Litovelska, o. s.

Tel.: 585 341 465 středa – neděle (8 – 16 hodin), 606 392 004

Email: muzeum@muzeumlitovel.cz, robert.najman@email.cz