VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZŠ TATENICE

V úterý 18. června 2013 absolvovalo speciální prohlídku muzea 27 žáků ze ZŠ Tatenice. Škola je zapojena do evropského projektu Blíž k řemeslům a technickým oborům s cílem  vytvářet u žáků kladný vztah k zmíněné oblasti. Žáci i pedagogický doprovod odcházeli z litovelského muzea spokojeni. 

Výchovně vzdělávací program v litovelském muzeu

Muzeum Litovel nabízí lektorský program „Lidová řemesla“ určený pro žáky 2. stupně ZŠ a příslušných ročníků gymnázia. Náplní programu je v první části komentovaná prohlídka lidových řemesel spojená s možností manipulace s vybranými předměty a v druhé části tvořivé hry a aktivity vedoucí k prohloubení znalostí o lidových řemeslech, uvědomění si důležitosti těchto řemesel a kontinuity s dnešní dobou a v neposlední řadě získání úcty k předkům a jejich řemeslné práci. Program je vhodné zařadit jako doplnění výuky dějepisu, občanské výchovy, českého jazyka a literatury i výtvarné výchovy.