2005

Pozvánky na akce - řazeno chronologicky

MSL BESEDA STARÉ MĚSTO

MSL BESEDA STŘELECKÉ SPOLKY V LITOVLI A STŘELCI NA MORAVĚ

MSL PŘEDNÁŠKA A VYCHÁZKA JARNÍ FLÓRA LITOVELSKÉHO POMORAVÍ

MSL VYCHÁZKA CHOLINA

MSL VYCHÁZKA CHUDOBÍN

MSL BESEDA STŘED LITOVLE (NÁMĚSTÍ)

MSL SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ MSL 2005 

MSL OŽIVLÁ ŘEMESLA I