2006

Pozvánky na akce - řazeno chronologicky

MSL PŘEDNÁŠKA S BESEDOU CUKROVAR LITOVEL

MSL PŘEDNÁŠKA S BESEDOU CÍRKEVNÍ OBJEKTY V LITOVLI

MSL PŘEDNÁŠKA S BESEDOU MUZEJNICTVÍ NA MORAVĚ

MSL VYCHÁZKA FAUNA LITOVELSKÉHO POMORAVÍ

MSL PŘEDNÁŠKA POČÁTEK LITOVLE VE SVĚTLE POSLEDNÍCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ MSL

MSL OŽIVLÁ ŘEMESLA II