VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ŘEMESLA

Výchovně vzdělávací program v litovelském muzeu

Muzeum Litovel nabízí lektorský program „Lidová řemesla“ určený pro žáky 2. stupně ZŠ a příslušných ročníků gymnázia. Náplní programu je v první části komentovaná prohlídka lidových řemesel spojená s možností manipulace s vybranými předměty a v druhé části tvořivé hry a aktivity vedoucí k prohloubení znalostí o lidových řemeslech, uvědomění si důležitosti těchto řemesel a kontinuity s dnešní dobou a v neposlední řadě získání úcty k předkům a jejich řemeslné práci. Program je vhodné zařadit jako doplnění výuky dějepisu, občanské výchovy, českého jazyka a literatury i výtvarné výchovy. V úterý 5. února 2013 navštívilo muzeum 19 dětí ze sekundy Gymnázia Jana Opletala.