Muzejní společnost Litovelska vydala novou publikaci

OBSAH

Stalo se už tradicí, že Muzejní společnost Litovelska vydává práce s regionální tematikou. Za první z nich můžeme považovat brožurku pana Lubomíra Šika s názvem 100 let muzejnictví z roku 2006. Na ni navázal sborníček příspěvků více autorů, který pod názvem Ročenka MSL 2007 připravil Radovan Urválek. Od roku 2008 dosud nese práce název Zajímavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska (za rok 2008, za léta 2009-10 a nejnovější za rok 2011), redakčně ji připravuje Robert Najman. Všechny práce jsou určeny zájemcům o historii i současnost širšího Litovelska, jsou vydávány nízkým nákladem.