EXKURZE ORRERO ZA NÁMI

V sobotu 9. června 2012 se od 10.30 hodin uskutečnila exkurze v závodu Orrero a. s. Tři Dvory. Průvodce Tomáš Ochman nás seznámil s historií i současným provozem. Díky velkému zájmu Muzejní společnost Litovelska, o. s. exkurzi do tohoto závodu zajistí i na podzim.