O nás

Základní informace o vzniku, smyslu a činnosti Muzejní společnosti Litovelska.

Muzejní společnost Litovelska (dále MSL) byla ustavena jako občanské sdružení dne 31. března 2004. Od 14. prosince 2016 usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci došlo k transformaci MSL na zapsaný spolek a účinnosti nabyly stanovy, které schválilo Shromáždění členů MSL v lednu 2015. Hlavním cílem spolku je spolupráce s Muzeem Litovel v různých oblastech jeho činnosti.


Aktivity

Mezi hlavní aktivity společnosti patří pořádání besed, přednášek, organizování poznávacích vycházek, výletů, zájezdů i větších kulturních, společenských i sportovních akcí, průvodcovská služba, propagační a publikační činnost. (Stanovy MSL)


Členství ve společnosti

Členem MSL se může stát každý zájemce nejen o historii, ale o region jako celek.


Výhody členství

- aktivní podíl na přípravě i realizaci akcí

- informace o akcích pořádaných nebo spolupořádaných MSL

- volný vstup do Muzea Litovel

- volný vstup na besedy a přednášky pořádané MSL

- zvýhodněná cena při zájezdech pořádaných MSL


Chcete se k nám přidat?

Je to jednoduché. Stačí vyplnit přihlášku v Muzeu Litovel nebo elektronicky (PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA MSL) a uhradit členský příspěvek ve výši 200,- Kč/rok, pro studenty 100,- Kč/rok.