Další činnost muzea

ODBORNÁ ČINNOST

- sbírkotvorná činnost

- zákon č. 122/2000 Sb.


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

- aktuální informace v Litovelských novinách

- příspěvky do časopisů, sborníků, publikací 

- publikace vydané Muzejní společností Litovelska, z.s.


DOPLŇKOVÁ ČINNOST

- zboží za účelem dalšího prodeje, komisní prodej a prodej

- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

- turistické informace

- průvodcovství, lektorství