Paličkovaná krajka 21. 1. - 26. 3. 2023

Paličkovaná krajka stokrát jinak z rukou členek Spolku ručních řemesel Mohelnice. Více o spolku v článku.

Výstavu zahájila 21. 1. 2023 akce Textilní řemeslná sobota. Video ze zahájení výstavy:  Textilni sobota - YouTube

Nabídka pro školy: Macramé (drhání) pro školy.pdf

Svoji činnost Spolek ručních řemesel Mohelnice zahájil v roce 1996 jako Klub paličkování při MKS Mohelnice.

Cílem Spolku je šířit vzdělávání v oboru tradičních řemesel a smysluplného trávení volného času, osobního rozvoje a vzdělávání mládeže i dospělých. Pro současný a moderní styl vyhledává a rozvíjí známé i méně známé či zapomenuté techniky ručních řemesel. Sdružuje osoby se zájmem o krajkářství, patchwork a další textilní i netextilní řemesla. 

Spolek pravidelně organizuje workshopy, vzdělávací semináře, výstavy a další aktivity s cílem předávat zkušenosti, rozvíjet znalosti i manuální zručnost v oblasti rukodělných prací. Organizujeme Tvořivé dílny pro děti, které jsou tematicky zaměřeny na Velikonoce, Den matek a na Vánoce. Jsou velice žádané a hojně navštěvované jak dětmi, tak i jejich rodiči. 

Nezapomínáme ani na nemocné děti, na dětské oddělení nemocnic Šumperk, Jeseník a Olomouc, kam jsme v průběhu dvou let předali na 210 hraček a 80 kojeneckých zavinovaček. To, jak se děti při pobytu v nemocnici cítí, mimořádně ovlivňuje i jejich zotavování. 

Výsledky snažení členek Spolku oslovil řadu obdivovatelů i za hranicemi regionu. Pravidelně vystavujeme svoje výrobky v německém Annabergu, v Polské Nyse a Radlinu, ve výstavních síních zámku Úsov, Bouzov a na Zámku Slavkov-Austerlitz, v Muzeu Mohelnice, v Muzeu Komenského v Přerově, v Zábřehu ad. 

Spolek se několikrát pokusil o zápis do České knihy rekordů: nonstop 24 hodin paličkovaná šála, největší počet betlémů na jednom místě - celkem 758, kde se zapojili i žáci základních škol z Mohelnice a okolí, krajkové betlémy - celkem 522, velikonoční krajkové kraslice - celkem 1417. 

Členky Spolku se zúčastnily mezinárodního projektů z Francie, Česka, Rakouska a Španělska. Garantem této akce za ČR byla paní Anna Halíková z Prahy. Hlavním cílem projektu bylo představit inovativní výukové programy pro ručně paličkovanou krajku a naučit je co největší počet krajkářek v každé ze šesti zapojených států z Evropské unie.