Středověký den a Velikonoční jarmark v prostorách muzea

Letošní turistickou sezónu jsme přivítali v muzeu a jeho přilehlém okolí naplno. V prvním patře si velikonočním jarmarkem byli připomenuty lidové tradice a řemesla spojená se svátky jara. Park před muzeem se proměnil ve středověké ležení, kde zakončil svůj průvod městem král Jiří z Poděbrad.  Na muzejním dvoře byl připraven doprovodný program k současné výstavě „Když jsem já sloužil to první léto“.
Středověký den zahájil příjezd krále Jiřího z Poděbrad na náměstí. Ten za přičinění purkrabího Karla z Vlašimi potvrdil městu všechna privilegia, jak se tomu událo roku 1461. Poddaní králi představili město a jeho zajímavá zákoutí. Průvod zakončil svou výpravu u muzea, kde následovalo představení středověké katovny. Na pranýři byli veřejné hanbě vystaveni provinilci vůči božím zákonům, které neminuly tvrdé tresty. Odpoledne zasvětil mnich Schwarz diváky do vývoje zbraní ve středověku. V dobovém táboře byla po celou dobu k vidění různá řemesla a dobová kuchyně.

 V přízemní dílně muzea si návštěvníci zkusili psát brkem a někteří si troufli i na kaligrafii. Odpoledne se do dílny přidala ještě tvorba květinových vazeb a jarních dekorací z přírodních materiálů.

V prvním patře muzea se od 13 hodin konal velikonoční řemeslný jarmark. Návštěvníci načerpali atmosféru a inspiraci při pletení pomlázky, zdobení kraslic různými technikami či pečení jidášů. Hlavní lidové tradice a zvyky připoměl v několika vystoupeních Národopisný soubor Pantla z Nákla a Příkaz. Součástí jejich vystoupení byli klapači, mrskut a vynášení smrtky.

Odpoledne oživl také muzejní dvůr, kde návštěvníci viděli i zajímavá plemena koz, slepic a králíků z Farmy Mirín, kterou najdete v Podolí u Bouzova. Nechybělo občerstvení a nápoje včetně piva Litovel.