V muzeu přednášel doc. Mgr. Martin Golec, Ph. D. z UP v Olomouci

Ve čtvrtek 10. března 2022 se v muzeu sešli posluchači přednášky na téma Pravěká pohřebiště a pohřební rity na Moravě v době bronzové a železné. 
Archeologovi docentu Martinu Golecovi velmi děkujeme za poutavý výklad a přejeme spoustu dalších zajímavých nálezů, které jemu i nám umožní
o něco lépe poznat život našich dávných předků. 

litovelští muzejníci