Když jsem já sloužil to první léto

Od středy 9. března je v litovelském muzeu k vidění nová výstava s názvem převzatým z lidové písně „Když jsem já sloužil to první léto“. Tato etnografická výstava představuje soužití člověka a hospodářských zvířat, která patřila ke každodennímu životu zejména na venkově, kde jejich chov přinášel a stále přináší především užitek. Hlavní roli na výstavě mají kráva, kůň, koza, ovce, prase, drůbež, králík, pes a kočka. Předměty spojené s jejich chovem dokreslují jejich „přirozené“ prostředí. Jsou k vidění předměty s lidovém motivem zvířat uplatňovaným v nejrůznějších řemeslech. Velkou část výstavního prostoru jsme vyhradili dětem, které se v tomto herním koutku nejen zabaví, ale zároveň poučí. 

Některá z vyjmenovaných zvířat budou ve venkovním prostoru k vidění živá k příležitosti zahájení turistické sezóny v sobotu 9. dubna.  Doplňující programy zveřejníme zde nebo na muzejním facebooku.

Mateřským a základním školám opět nabídneme program na květen ve formě komentované prohlídky a tematické výtvarné dílny. 

Autorem putovní výstavy je Vlastivědné muzeum v Šumperku.

Na Vaši návštěvu se těší

litovelští muzejníci