150 let cukrovaru v Litovli

Krátkodobá výstava k významnému výročí místního závodu

 

13. 10. 2021 – 30. 12. 2021

Přijďte se podívat na 150 let tradice výroby bílého zlata v litovelském závodu. Cukrovar ovlivnil život obyvatel Litovle i okolních vesnic více než kterýkoliv jiný podnik. 

Cukrovar hrál velkou roli v národnostní otázce na přelomu 19. a 20. století. Zasloužil se o rozvoj infrastruktury. Za dobu své existence zaměstnal tisíce lidí, ať už na stálo nebo jen po dobu kampaně. V toku času byl podnik zmítán řadou problémů a krizí. Ustál blízkost konkurenčních závodů. Překonal dva světové konflikty, znárodnění, privatizaci, tříleté přerušení výroby, kvóty EU, až nakonec setrval mezi zbylými sedmi cukrovary z celé ČR. Výstava prolíná tyto zlomové okamžiky a proměny podoby závodu až do současnosti. Výjimečným exponátem je umělecké ztvárnění položení základního kamene cukrovaru od Františka Flasara, místního malíře. Obraz vznikl u příležitosti 100. výročí závodu.

Cílem výstavy je představit cukrovarnictví i v širších souvislostech také za hranicemi regionu. Fotografie z kampaně 2020/21 Vám představí zpracování řepy až po cukr. Naše malá cukrovarská laboratoř Vás zavede do procesu vzorkování a kontroly kvality. Samozřejmě nechybí ani finální produkt ve formě prezentace sbírek dvou moravských sběratelů baleného cukru. 

Na své si ve výstavě přijdou i děti. Nejmenší si procvičí jemnou motoriku při skládání dřevěné řepy. Na ty, které již umí číst, čeká pohádka O veliké řepě ve formě doplňovačky obrázků do textu. Doprovodným programem pro rodiny s dětmi bude výtvarná dílna zaměřená na sobotní cukrové tvoření ve dnech 20. 11. a 27. 11. 2021. Detaily uveřejníme na www.muzeumlitovel.cz nebo na muzejním facebooku.

Na Vaši návštěvu se těší

litovelští muzejníci