Přednáškový cyklus - březen

V měsíci březnu se v Muzeu Litovel uskutečnily tři přednášky vztahující se k Javoříčskému krasu. První z nich proběhla hned 1. března, týkala se jeskyní Za Hájovnou a vedl ji pan Miroslav Vaněk. Druhá se konala v úterý 13. března na téma 80 let od objevení Javoříčských jeskyní a provázel ji pan Ing. Martin Koudelka. Poslední přednáška ze dne 22. března se pak věnovala lidovému vápenictví v Javoříčském krasu a byla pod taktovkou pánů Karla Faltýnka a Jiřího Ženožičky. Přednášky souvisely s výstavou o obci Luká, jejíž místní částí je mimo jiné také obec Javoříčko, a všechny byly hojně navštíveny posluchači z řad členů muzejní společnosti i jeskyňářů.