Shromáždění členů MSL

V úterý 6. února se ve výstavních prostorách Muzea Litovel uskutečnila výroční členská schůze spolku Muzejní společnost Litovelska, z. s. V úvodní části zavzpomínal náš člen Ing. Zdenek Braný na litovelský cukrovar. Po přestávce a „povinných“ spolkových záležitostech týkajících se roku 2017 jsme se dostali k plánu činnosti nejen na rok 2018. Pozvali jsme Mgr. Pavlínu Kalábkovou, Ph.D., vedoucí archeologické sekce Katedry historie FF Univerzity Palackého v Olomouci, aby všem přítomným představila možnost zpracování populární archeologické publikace a také archeologické výstavy v Muzeu Litovel v roce 2019. Zároveň došlo k představení projektu střeleckých slavností, které by se měly uskutečnit v září 2018 ve spolupráci s Historickým spolkem Kirri a Muzeem Litovel.