Výroční schůze členů MSL 7. 2. 2017

V úterý 7. února 2017 se ve výstavním sále Muzea Litovel uskutečnilo Shromáždění členů MSL. Po úvodní komentované prohlídce aktuální výstavy Paměť starých krovů a střech, kterou pro příchozí uskutečnila spoluautorka výstavy Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D., následovala výroční schůze. Zúčastnilo se jí 45 členů. Byl zde mj. schválen plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2017. Čestným členem MSL byl z rozhodnutí Shromáždění členů spolku jmenován pan Jiří Sedláček, který ve svém domě v Litovli zpřístupňuje Muzeum harmonik.