Vycházka po chudobínském hřbitově

V neděli 16. října 2016 jsme vyrazili do Chudobína. Vycházku uvedl ing. Radovan Urválek, který účastníky seznámil s tím, že v okolí obce je mnoho pravěkých nekropolí. V moderní historii byli občané obce pochováváni nejprve v Cholině, a pak na několika místech v Chudobíně, v katolickém kostele, na stávajícím hřbitově a rodina Fries – Tersch v rodinné hrobce u zámku. Mnoho občanů má své ostatky uloženy v kolumbáriích sboru Československé církve husitské a pravoslavném chrámu. Poté předal slovo nejstaršímu muži v obci panu Vlastimilu Nedomovi. Ten nám sdělil, že chudobínský hřbitov sloužil a slouží i pro občany Nové Vsi, Nasobůrek, Vísky, Haňovic a Sobáčova. S tímto místním údajem jsme se během procházky mnohokrát setkali. Na mnoha hrobech je uvedeno, ke které církvi zde pochovaní za svého života patřili. Pan Nedoma se zastavil u mnoha míst a připomněl zásluhy spoluobčanů. I z řad účastníků jsme se mohli doslechnout zajímavé příběhy, které doplnili výklad o cenné informace. Celou vycházku jsme zakončili u hrobu Josefa Žídka. Ten je obecně považován za nejvýraznější osobnost Chudobína 20. století. Chcete-li se o něm dozvědět více, navštivte Muzeum Litovel. V muzejní prodejně máme publikaci Pavla Marka Josef Žídek. Nástin života a díla reformního kněze, spjatého s Chudobínem a pravoslavnou církví na Moravě. Akce se účastnilo 24 osob, z toho 12 členů MSL.