Otevření nových expozic

Muzeum Litovel otevírá nově upravené podkroví budovy bývalé městské střelnice, v němž byly zřízeny moderní výstavní prostory. Při prohlídce muzea tak může návštěvník shlédnout mimo stávající expozici „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“ v prvním patře také dvě nové expozice v patře druhém. Jde o dlouhodobou instalaci věnující se vývoji záznamu zvuku nazvanou „Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu“ a expozici o významné litovelské osobnosti nesoucí v názvu její jméno „Gustav Frištenský“.

 

Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu

Hudba fascinuje lidstvo od nepaměti, proto se velice záhy setkáváme s prvními pokusy o její záznam a zpětnou produkci. Nová expozice se věnuje mimo jiné právě těmto prvním přístrojům - mechanickým hracím strojkům, skříňkám a flašinetům. Jejich oblíbenou, avšak jednoduchou hudební produkci nahradil až vynález gramofonu a gramofonových desek, které bylo možno vyměňovat a přehrávat tak větší množství skladeb.

Výroba gramofonů má v Litovli dlouholetou tradici spojenou s podnikem Tesla, kde se gramofony vyráběly přes 40 let. V expozici je tak možné spatřit postupující technický vývoj starších a novějších řad produktů Tesla. V současné době tato tradice pokračuje díky firmě SEV (Speciální elektrotechnická výroba), která vyrábí nejmodernější gramofony.

Kurátor výstavy: Mgr. Robert Najman

Gustav Frištenský  

Nová expozice se věnuje nejen poutavému životnímu příběhu světoznámého zápasníka Gustava Frištenského, ale seznamuje nás také se členy jeho rodiny a okruhem přátel. Frištenský se narodil v roce 1879 v Kamhajku u Kolína jako jeden ze sedmi sourozenců a zemřel 4. dubna 1957 v Litovli, kde je také pohřben.

Za svůj život vybojoval neuvěřitelné množství zápasů a ten úplně poslední v úctyhodných 72 letech. Celý život vynikal velkou fyzickou silou, pevnou morálkou a také velkým vlasteneckým cítěním. Nejen proto se vypracoval na jednoho z nejslavnějších českých zápasníků v historii.

www.gustavfristensky.cz

Kurátor výstavy: Mgr. Zdenka Frištenská