>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů


Vycházka po chudobínském hřbitově

1  CHUDOBÍN   VSTUP NA HŘBITOV

V neděli 16. října 2016 jsme vyrazili do Chudobína. Vycházku uvedl ing. Radovan Urválek, který účastníky seznámil s tím, že v okolí obce je mnoho pravěkých nekropolí. V moderní historii byli občané obce pochováváni nejprve v Cholině, a pak na několika místech v Chudobíně, v katolickém kostele, na stávajícím hřbitově a rodina Fries – Tersch v rodinné hrobce u zámku. Mnoho občanů má své ostatky uloženy v kolumbáriích sboru Československé církve husitské a pravoslavném chrámu. Poté předal slovo nejstaršímu muži v obci panu Vlastimilu Nedomovi. Ten nám sdělil, že chudobínský hřbitov sloužil a slouží i pro občany Nové Vsi, Nasobůrek, Vísky, Haňovic a Sobáčova. S tímto místním údajem jsme se během procházky mnohokrát setkali. Na mnoha hrobech je uvedeno, ke které církvi zde pochovaní za svého života patřili. Pan Nedoma se zastavil u mnoha míst a připomněl zásluhy spoluobčanů. I z řad účastníků jsme se mohli doslechnout zajímavé příběhy, které doplnili výklad o cenné informace. Celou vycházku jsme zakončili u hrobu Josefa Žídka. Ten je obecně považován za nejvýraznější osobnost Chudobína 20. století. Chcete-li se o něm dozvědět více, navštivte Muzeum Litovel. V muzejní prodejně máme publikaci Pavla Marka Josef Žídek. Nástin života a díla reformního kněze, spjatého s Chudobínem a pravoslavnou církví na Moravě. Akce se účastnilo 24 osob, z toho 12 členů MSL.

19.10.2016 13:01:29 | přečteno 807x | robert.najman | Celý článek
 

Cyklovýlet do jižní části Novozámeckého areálu

1  ÚVOD PŘED KOSTELEM SV  MARKA

V neděli 18. září 2016 uspořádala Muzejní společnost Litovelska cyklovýlet s výkladem Ing. Lenky Křesadlové Ph. D. do jižní části Novozámeckého areálu. Počasí nám přálo, akce se zúčastnilo 29 cyklistů a 1 pes. Nechybělo ani překvapení - po třech hodinách jsme se za zvuku klasických melodií slavnostně rozloučili na Rytířské síni.

25.9.2016 9:51:46 | přečteno 496x | robert.najman | Celý článek
 

Komentované prohlídky výstavy o kávě

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KÁVA (1)

Po celou dobu trvání výstavy Káva jak ji známe i neznáme Muzeum Litovel nabízelo komentované prohlídky. Využily je skupiny ze základních i středních škol v červnu i září, větší i menší skupinky turistů v letních měsících i jednotliví zájemci. 

25.9.2016 9:39:07 - aktualizováno 25.9.2016 9:39:58 | přečteno 469x | robert.najman | Celý článek
 

Malování kávou v muzeu

4

Po celý červen probíhají v Muzeu Litovel tvořivé dílny Malujeme kávou pro přihlášené třídy prvního stupně základních škol. 

7.6.2016 9:38:16 - aktualizováno 14.6.2016 14:36:25 | přečteno 891x | pavel.zenozicka | Celý článek
 

Otevření nových expozic

Nové expozice 04

Muzeum Litovel otevírá nově upravené podkroví budovy bývalé městské střelnice, v němž byly zřízeny moderní výstavní prostory. Při prohlídce muzea tak může návštěvník shlédnout mimo stávající expozici „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“ v prvním patře také dvě nové expozice v patře druhém. Jde o dlouhodobou instalaci věnující se vývoji záznamu zvuku nazvanou „Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu“ a expozici o významné litovelské osobnosti nesoucí v názvu její jméno „Gustav Frištenský“.

 

2.6.2016 9:19:38 - aktualizováno 14.6.2016 14:36:11 | přečteno 808x | pavel.zenozicka | Celý článek
 

Nové expozice - video

Muezum

2.6.2016 10:17:12 | přečteno 637x | pavel.zenozicka | Celý článek
 

26. prosince 2016 - Oživlá řemesla XII

řemesla   kruh 2

Již dvanáctým rokem se uskuteční v prvním patře Muzea Litovel oblíbená vánoční akce Oživlá řemesla. Jak název napovídá, budou zde nejrůznější řemeslníci prezentovat svoje dovednosti a zručnost. Odpoledne v době od 14:00 do 19:00 se budete moci potěšit pohledem na překrásné ruční výrobky a sami si vyzkoušet svoji šikovnost. Mnoho originálních předmětů bude také k zakoupení. Jedinečná atmosféra akce bude dokreslena lidovými písněmi kapely Hanácká mozeka Litovel a dobrým občerstvením. Každý rok jsou Oživlá řemesla v něčem jiná, takže je neváhejte navštívit.

29.9.2016 10:04:15 - aktualizováno 24.11.2016 13:37:36 | přečteno 511x | hana.ostadalova | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 8
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace