>
>

 Výstava "150 let cukrovaru v Litovli" prodloužena do 27.2.2022. Těšíme se na vaši návštěvu.

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů


Výroční schůze členů MSL 7. 2. 2017

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ MSL 2017 (5)

V úterý 7. února 2017 se ve výstavním sále Muzea Litovel uskutečnilo Shromáždění členů MSL. Po úvodní komentované prohlídce aktuální výstavy Paměť starých krovů a střech, kterou pro příchozí uskutečnila spoluautorka výstavy Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D., následovala výroční schůze. Zúčastnilo se jí 45 členů. Byl zde mj. schválen plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2017. Čestným členem MSL byl z rozhodnutí Shromáždění členů spolku jmenován pan Jiří Sedláček, který ve svém domě v Litovli zpřístupňuje Muzeum harmonik.

17.2.2017 8:45:43 - aktualizováno 17.2.2017 9:02:26 | přečteno 359x | hana.ostadalova | Celý článek
 

Plán výstav v roce 2017

výstavy 2017 2

V přiloženém obrázku naleznete soupis všech připravovaných výstav pro letošní rok i tři stálé expozice, které můžete v našem muzeu navštívit. Podrobnější informace jsou uvedeny pod odkazem "Výstavy." Těšíme se na vaši návštěvu.

6.1.2017 15:58:17 - aktualizováno 17.2.2017 9:41:16 | přečteno 362x | hana.ostadalova | Celý článek
 

Oživlá řemesla 26. 12. 2016

1

Letos již po dvanácté proběhla ve druhý svátek vánoční odpoledne oblíbená akce Oživlá řemesla v Muzeu Litovel. Tradiční prezentace mnoha zručných řemeslníků se opět setkala s velkým ohlasem. V přízemí muzea byla zřízena dílna, v níž si mohli zájemci vlastnoručně vyrobit zvonečky z vosku, originální vánoční ozdoby z překližky, svícny i svíčky a jiné originální předměty. V prvním patře pak mohli návštěvníci shlédnout, jak se vyrábějí provazy, keramika nebo lije olovo. Sálem voněly ručně malované perníky a dobroty od řezníka. Celkovou atmosféru dokreslovalo osvětlení petrolejovými lampami a hudební vystoupení kapely Hanácká mozeka Litovel. Kromě vlastních výrobků si tak návštěvníci mohli odnést také nevšední kulturní zážitek a příjemnou vánoční náladu.

7.1.2017 8:38:24 - aktualizováno 7.1.2017 9:09:06 | přečteno 260x | hana.ostadalova | Celý článek
 

Uctění památky obětí válek v Litovli a místních částech 11. 11. 2016

1  SAVÍN

Z iniciativy Muzejní společnosti Litovelska vzniká novodobá tradice, kdy už potřetí v předvečer nebo přímo na Den válečných veteránů vyráží skupinka autem objet pomníčky a pamětní desky v Litovli a místních částech a vzdává tak hold těm, kteří se konce válek nedočkali a patří mezi jejich oběti. Zapálením svíčky a položením symbolu – květu vlčího máku tak letos učinili Marie Hrubá, Helena Kaštilová, Josef Hetcl a Robert Najman. Vyrazili jsme v 16 hodin od Muzea Litovel po trase Savín, Nová Ves, Chudobín – hřbitov, Haňovice, Myslechovice, Unčovice – Sokolovna, Tři Dvory – hřbitov, Tři Dvory – pomník obětem 2. světové války, Litovel – pomník letce a výpravu jsme zakončili v Litovli u radnice krátce po půl sedmé u pamětních desek obětem 1. i 2. světové války. 

16.11.2016 15:49:15 - aktualizováno 7.1.2017 9:08:33 | přečteno 483x | robert.najman | Celý článek
 

Přednáška Dr. Novotného v Muzeu Litovel

HANÁCKÝ HLINĚNÝ DŮM (2)

Muzejní společnost Litovelska pozvala do Litovle předního odborníka na hliněné stavitelství na Moravě PhDr. Martina Novotného, Ph. D., pracovníka Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. V úterý 8. listopadu 2016 v 17 hodin začal ve stálé expozici litovelských řemesel přednášet na téma Hanácký hliněný dům v evropských souvislostech. Připravil si několik desítek fotografií z historie, které promítal na plátno, dále prezentoval dokumentaci současného stavu hliněných staveb i experimentální činnost. Celý podvečer zakončil aktuálním videem z Jemenu, kde se z hlíny staví ve velkém pořád. Pozval nás také na své pracoviště do strážnického skanzenu, kde pořádají workshopy a zároveň je zde nová stálá expozice Hliněné stavitelství na Moravě. K ní byly vydány kritický katalog a průvodce. Akci si nenechalo ujít 27 zájemců, z toho 18 členů MSL.

9.11.2016 15:52:58 | přečteno 429x | robert.najman | Celý článek
 

Vycházka po chudobínském hřbitově

1  CHUDOBÍN   VSTUP NA HŘBITOV

V neděli 16. října 2016 jsme vyrazili do Chudobína. Vycházku uvedl ing. Radovan Urválek, který účastníky seznámil s tím, že v okolí obce je mnoho pravěkých nekropolí. V moderní historii byli občané obce pochováváni nejprve v Cholině, a pak na několika místech v Chudobíně, v katolickém kostele, na stávajícím hřbitově a rodina Fries – Tersch v rodinné hrobce u zámku. Mnoho občanů má své ostatky uloženy v kolumbáriích sboru Československé církve husitské a pravoslavném chrámu. Poté předal slovo nejstaršímu muži v obci panu Vlastimilu Nedomovi. Ten nám sdělil, že chudobínský hřbitov sloužil a slouží i pro občany Nové Vsi, Nasobůrek, Vísky, Haňovic a Sobáčova. S tímto místním údajem jsme se během procházky mnohokrát setkali. Na mnoha hrobech je uvedeno, ke které církvi zde pochovaní za svého života patřili. Pan Nedoma se zastavil u mnoha míst a připomněl zásluhy spoluobčanů. I z řad účastníků jsme se mohli doslechnout zajímavé příběhy, které doplnili výklad o cenné informace. Celou vycházku jsme zakončili u hrobu Josefa Žídka. Ten je obecně považován za nejvýraznější osobnost Chudobína 20. století. Chcete-li se o něm dozvědět více, navštivte Muzeum Litovel. V muzejní prodejně máme publikaci Pavla Marka Josef Žídek. Nástin života a díla reformního kněze, spjatého s Chudobínem a pravoslavnou církví na Moravě. Akce se účastnilo 24 osob, z toho 12 členů MSL.

19.10.2016 13:01:29 | přečteno 579x | robert.najman | Celý článek
 

Cyklovýlet do jižní části Novozámeckého areálu

1  ÚVOD PŘED KOSTELEM SV  MARKA

V neděli 18. září 2016 uspořádala Muzejní společnost Litovelska cyklovýlet s výkladem Ing. Lenky Křesadlové Ph. D. do jižní části Novozámeckého areálu. Počasí nám přálo, akce se zúčastnilo 29 cyklistů a 1 pes. Nechybělo ani překvapení - po třech hodinách jsme se za zvuku klasických melodií slavnostně rozloučili na Rytířské síni.

25.9.2016 9:51:46 | přečteno 439x | robert.najman | Celý článek
 

Komentované prohlídky výstavy o kávě

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KÁVA (1)

Po celou dobu trvání výstavy Káva jak ji známe i neznáme Muzeum Litovel nabízelo komentované prohlídky. Využily je skupiny ze základních i středních škol v červnu i září, větší i menší skupinky turistů v letních měsících i jednotliví zájemci. 

25.9.2016 9:39:07 - aktualizováno 25.9.2016 9:39:58 | přečteno 378x | robert.najman | Celý článek
 

Malování kávou v muzeu

4

Po celý červen probíhají v Muzeu Litovel tvořivé dílny Malujeme kávou pro přihlášené třídy prvního stupně základních škol. 

7.6.2016 9:38:16 - aktualizováno 14.6.2016 14:36:25 | přečteno 782x | pavel.zenozicka | Celý článek
 

Otevření nových expozic

Nové expozice 04

Muzeum Litovel otevírá nově upravené podkroví budovy bývalé městské střelnice, v němž byly zřízeny moderní výstavní prostory. Při prohlídce muzea tak může návštěvník shlédnout mimo stávající expozici „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“ v prvním patře také dvě nové expozice v patře druhém. Jde o dlouhodobou instalaci věnující se vývoji záznamu zvuku nazvanou „Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu“ a expozici o významné litovelské osobnosti nesoucí v názvu její jméno „Gustav Frištenský“.

 

2.6.2016 9:19:38 - aktualizováno 14.6.2016 14:36:11 | přečteno 716x | pavel.zenozicka | Celý článek
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace