>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

MEZINÁRODNÍ DEN LESŮ S LESNÍ MYSLÍ

Mezinárodní den lesů
Anotace:Workshop s jednoduchými cvičeními zaměřenými na péči o zdraví, odolnost a relaxaci.
Místo konání:Litovel
Datum konání:24.3.2023 od 16:00 do 18:00 hodin
Tematická kategorie:Příroda, ekologie
Více informací na:www.lesnimysl.cz

Podrobný popis:

Síť instruktorů Lesní mysli při této příležitosti pořádá pro širokou veřejnost workshopy s jednoduchými cvičeními  nefyzického charakteru zaměřené na péči o zdraví, odolnost a relaxaci.

Prožijte les všemi smysly a odneste si inspiraci pro psychohygienu na každý den.

Místo konání: Sluňákov a lužní les Litovelského Pomoraví.

Přihlášku pošlete na: johana.pytlickova@seznam.cz

Příloha

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace