>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

088A4548
Anotace:Společný vánoční koncert pěveckých sborů Palora a Kantika v kostele vs. Marka.
Místo konání:Kostel Sv. Marka
Datum konání:10.12.2023 od 15:00 hodin
Tematická kategorie:Hudba - zpěv a sborový zpěv
Více informací na:www.mklitovel.cz
Pořadatel:Městský klub Litovel

Podrobný popis:

Česká mše vánoční, také uváděná jako mše „Hej, mistře, je česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby (1765–1815). Ten je též autorem jejího textu. Přestože je stavěná stejně jako latinská hudební mše s částmi ordinária (Kyrie, Gloria atd.), jedná se o pastorální hru aplikovanou na tradiční liturgii. Příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Česká mše vánoční má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. Vznikla v roce 1796 původně v tónině A-dur, dnes se často hraje o tón níže. Jelikož se do současnosti nedochovala originální partitura, jsou její hrané verze sestaveny na základě kritických muzikologických rozborů dobových opisů.

Neodmyslitelný symbol Vánoc si můžete v podání PALOKANTIRAKA (hudebních sborů Palora a Kantika) a veřejnosti, která se do projektu zapojila, přijít poslechnout v neděli 10. prosince 2023 od 15 hodin do kostela sv. Marka v Litovli.

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace