>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Přehled výstav a expozic v roce 2015

Stálá expozice:  leden – prosinec 2015

Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století


Výstavy:

do 1. 2. 2015

Legendární stavebnice Merkur

pokračování úspěšné výstavy ze soukromé sbírky sběratele, stavitele a znalce Jiřího Mládka

12. 2. – 12. 4. 2015

Kouzlo papírových modelů hradů a zámků

výstava modeláře ing. Jiřího Struže z Olomouce doplněná o výtvory začínajících modelářů z Litovelska

28. 4. – 19. 7. 2015

Sokolská organizace v proměnách času

výstava k 80. výročí otevření současné litovelské Sokolovny ve spolupráci se vzdělavatelem Sokolské župy Olomoucké – Smrčkovy Tomášem Labounkem

 29. 7. – 25. 10. 2015

Stopa – práce detektiva

putovní interaktivní výstava z Mendelova muzea v Brně, připravena společně s Ústavem soudního lékařství v Brně, Policií ČR a Muzeem policie ČR

4. 11. – 17. 1. 2016

Puzzlemánie

výstava věnovaná skládačkám z různých materiálů, různého stáří, druhu a původu převážně ze soukromé sbírky Anny Počarovské z Miroslavilitovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace