>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

STÁLÁ EXPOZICE
leden – prosinec 2009

Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století

představení dalších řemesel i řemeslníků z Litovelska

VÝSTAVY

13.1. – 15.3.2009

František Flasar a jeho dílo

 


souborná výstava k 20. výročí úmrtí výtvarného umělce, rodáka z Červenky

18.3. – 29.3.2009

Portolánový atlas z roku 1563


vrcholný projev kartografického umění své doby, dílo Jaume Olivese z fondu
Vědecké knihovny v Olomouci

8.4. – 23.8.2009

Dřevo v umění – přírodní krása


různé podoby dřeva vytvořené lidmi našeho regionu, kteří dokáží vložit
svůj um do tohoto přírodního materiálu

4.9. – 29.11.2009

Sběratel Petr Linduška

představení pestré kolekce litovelského sběratele
(kulaté pohlednice, dětské knihy, zápalkové nálepky, odznaky,…)

4.12. – 20.12.2009

Posezení nad kronikami Litovle

ukázka zapůjčených děl a prezentace z novodobých sbírek Muzea Litovel
(kroniky spolků, organizací, podniků a zájmových sdružení)

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace