>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

září – prosinec 2004

Litovel v obrazech

Přírodní katastrofy v Litovli

TJ Vodní sporty Litovel – 80 let

Bobr Cup – 10 let

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace