>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Plakát

Od středy 9. března je v litovelském muzeu k vidění nová výstava s názvem převzatým z lidové písně „Když jsem já sloužil to první léto“. Tato etnografická výstava představuje soužití člověka a hospodářských zvířat, která patřila ke každodennímu životu zejména na venkově, kde jejich chov přinášel a stále přináší především užitek. Hlavní roli na výstavě mají kráva, kůň, koza, ovce, prase, drůbež, králík, pes a kočka. Předměty spojené s jejich chovem dokreslují jejich „přirozené“ prostředí. Jsou k vidění předměty s lidovém motivem zvířat uplatňovaným v nejrůznějších řemeslech. Velkou část výstavního prostoru jsme vyhradili dětem, které se v tomto herním koutku nejen zabaví, ale zároveň poučí. 

Některá z vyjmenovaných zvířat budou ve venkovním prostoru k vidění živá k příležitosti zahájení turistické sezóny v sobotu 9. dubna.  Doplňující programy zveřejníme zde nebo na muzejním facebooku.

Mateřským a základním školám opět nabídneme program na květen ve formě komentované prohlídky a tematické výtvarné dílny. 

Autorem putovní výstavy je Vlastivědné muzeum v Šumperku.

Na Vaši návštěvu se těší

litovelští muzejníci Když jsem já sloužil to první léto...

Plakát

Plakát

 
logo VM Šumperk

logo VM Šumperk

 
IMG 3405

IMG 3405

 
IMG 3382

IMG 3382

 
IMG 3372

IMG 3372

 
IMG 3414

IMG 3414

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace