>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

VÝSTAVA PRODLOUŽENA

Krátkodobá výstava k významnému výročí místního závodu

VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 27. 2. 2022

Přijďte se podívat na 150 let tradice výroby bílého zlata v litovelském závodu. Cukrovar ovlivnil život obyvatel Litovle i okolních vesnic více než kterýkoliv jiný podnik. 

Cukrovar hrál velkou roli v národnostní otázce na přelomu 19. a 20. století. Zasloužil se o rozvoj infrastruktury. Za dobu své existence zaměstnal tisíce lidí, ať už na stálo nebo jen po dobu kampaně. V toku času byl podnik zmítán řadou problémů a krizí. Ustál blízkost konkurenčních závodů. Překonal dva světové konflikty, znárodnění, privatizaci, tříleté přerušení výroby, kvóty EU, až nakonec setrval mezi zbylými sedmi cukrovary z celé ČR. Výstava prolíná tyto zlomové okamžiky a proměny podoby závodu až do současnosti. Výjimečným exponátem je umělecké ztvárnění položení základního kamene cukrovaru od Františka Flasara, místního malíře. Obraz vznikl u příležitosti 100. výročí závodu.

Cílem výstavy je představit cukrovarnictví i v širších souvislostech také za hranicemi regionu. Fotografie z kampaně 2020/21 Vám představí zpracování řepy až po cukr. Naše malá cukrovarská laboratoř Vás zavede do procesu vzorkování a kontroly kvality. Samozřejmě nechybí ani finální produkt ve formě prezentace sbírek dvou moravských sběratelů baleného cukru. 

Na své si ve výstavě přijdou i děti. Nejmenší si procvičí jemnou motoriku při skládání dřevěné řepy. Na ty, které již umí číst, čeká obrázková doplňovačka O veliké řepě, u které se předpokládá znalost této klasické pohádky. Doprovodným programem pro rodiny s dětmi byly výtvarné dílny -  sobotní cukrové tvoření ve dnech 20. 11. a 27. 11. 2021.  Díky prodloužení zařadíme Cukrové tvoření ještě na první sobotu v únoru. Detaily uveřejníme na www.muzeumlitovel.cz nebo na muzejním facebooku.

Na Vaši návštěvu se těší

litovelští muzejníci

Cukrovar

150 let cukrovaru v Litovli 5

150 let cukrovaru v Litovli 5

 
150 let cukrovaru v Litovli 4

150 let cukrovaru v Litovli 4

 
150 let cukrovaru v Litovli 3

150 let cukrovaru v Litovli 3

 
150 let cukrovaru v Litovli 2

150 let cukrovaru v Litovli 2

 
150 let cukrovaru v Litovli 1

150 let cukrovaru v Litovli 1

 
Cukrové tvoření   plakátek

Cukrové tvoření plakátek

 
VÝSTAVA PRODLOUŽENA

VÝSTAVA PRODLOUŽENA

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace