>
>

 Objednávky skupinových prohlídek provádějte pouze na tel.  585 341 465. Děkujeme.

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Připravujeme pro vás novou výstavu, tentokráte s vánoční tématikou. Hlavním vystaveným předmětem bude velký, ručně vyřezávaný betlém pana Břetislava Vávry z Klopiny, který jej každý rok doplňuje o nové figury. K vidění ovšem bude množství dalších zajímavých betlémů nejrůznějších velikostí, způsobů provedení i materiálů. Přijďte se k nám naladit na vánoční atmosféru. 

plakát Betlémy   rámeček zmenšený

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace