>
>

 Objednávky skupinových prohlídek provádějte pouze na tel.  585 341 465. Děkujeme.

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

2) Plakát září   tvoření špejle web

V rámci Dnů evropského dědictví a probíhající akce Litovelské slavnosti mají návštěvníci Muzea Litovel možnost v přízemních dílnách od 9 do 17 hodin tvořit obrázky ze špejlí nebo papírové draky. Vstup do celého muzea je v tento den zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu. 


litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace