>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

d) obraz Hanačka, přír  č  23 2018
Zažijte říjen v duchu hanáckých tradic!

Zveme Vás do Nákla na přátelskou besedu o lidových a církevních zvycích. 
V muzeu je nyní k vidění výstavka hanáckých krojů, kterou završí přednáška o  Janu Zbořilovi sběrateli lidového umění na Hané
Více informací v článku. 
Sobota 15. října 
Srdečně zveme na přátelské posezení s přednáškou MUDr. Marie Turkové (v Orlovně Náklo), nákelské patriotky, sbormistryně, varhanice, výrazné představitelky kulturního a spolkového života v obci.
Paní Turková pohovoří o lidových a církevních zvycích v obci. Představí vlastní publikaci a popíše hanácký ženský i mužský kroj.
Vystoupí sbor s hanáckými písněmi.
A malé překvapení na závěr.
Sraz ve 14:00 na Orlovně v Nákle (Orlova klubovna) 

13. - 20. října 
Výstavka fotografií doplněná ukázkou krojových součástí ze sbírky Muzea Litovel.
K vidění v expozici řemesel v době otevření litovelského muzea. 

Čtvrtek 20. října
Srdečně zveme na přednášku Ing. Zbyňka Žůrka, bývalého etnografa z Muzea a galerie v Prostějově.
Přednášku proběhne v expozici řemesel v 1. patře litovelského muzea.
Vstupné na přednášku: 50,- Kč (pro členy MSL 20,- Kč)

Na Vaši účast se těší
výbor MSL a litovelští muzejníci


Hanácké akce

d) obraz Hanačka, přír  č  23 2018

d) obraz Hanačka, přír č 23 2018

 
Přednáška Jan Zbořil

Přednáška Jan Zbořil

 
Setkání v Nákle

Setkání v Nákle

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace