>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

plakát Nasobůrky a Víska.JPG

Nasobůrky a Víska jen pár kilometrů vzdálené od historického centra Litovle, odkud vrchnost obce spravovala až do r. 1850.  V obou vsích se nacházely pro město hospodářsky významné objekty: v Nasobůrkách cihelna a největší dvůr, ve Visce mlýn (původně dva). Po r. 1850, kdy se Nasobůrky staly samosprávnou obcí a Víska k nim byla přičleněna až do r. 1923, se utvořily nové vazby s českou částí obyvatel Litovle.  Zatímco město Litovel bylo do druhé poloviny 19. století převážně německé, obě obce byly téměř bez výhrad české. Sepjetí Litovle s okolními vesnicemi sehrálo také svou roli při zakládání rolnických podniků: cukrovaru a pivovaru nebo rolnické záložny. Neopomeňme ani to, že v Nasobůrkách v první polovině 20. století vlastnil zdejší továrnu na poživatiny Petr Hlaváček z Litovle. Zkrátka spojení s Litovlí provází obě obce celou jejich historií až dosud. R. 1980 byly Nasobůrky a Víska integrovány do Litovle jako místní části. 

Přijďte se podívat na prezentaci historie i současnosti obou obcí. Výstava bude v litovelském muzeu od 31. srpna do 8. října!

Děkujeme všem, kdo s námi na výstavě spolupracovali a všem zapůjčitelům předmětů, dokumentů a fotografií z obou obcí. 

Na Vaši návštěvu se těší

litovelští muzejníci. 

ikona souboruplakát Nasobůrky a Víska.pdf


litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace