>
>

 Objednávky skupinových prohlídek provádějte pouze na tel.  585 341 465. Děkujeme.

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

MSL přednáška Mladečs  jeskyně web

V rámci výstavy Výpravy za litovelskou archeologií proběhne v prvním patře Muzea Litovel od 17 hodin přednáška brněnského archeologa, pana doc. PhDr. Martina Olivy, Ph.D., DSc., specialisty na pravěk v českých zemích. Hlavním tématem bude známá lokalita Mladečských jeskyní, protože se jedná o archeologické naleziště evropského významu. Vstupné na přednášku je 20,- Kč, pro členy MSL zdarma. 


litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace