>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Publikace 2

Zde naleznete knižní tituly věnující se historii i současnosti města Litovel a regionu Haná, často od místních autorů, které jsou k zakoupení, nebo alespoň k nahlédnutí v muzejní pokladně v prvním patře budovy.

Výpravy za litovelskou archeologií   obálka výřezKolektiv autorů:

Výpravy za litovelskou archeologií

220 stran. Litovel 2019. Cena 298,- Kč.

Populárně-naučná publikace o archeologii na Litovelsku své čtenáře provází hned několika dobrodružnými výpravami. Díky nim se mohou čtenáři setkat s postavami z počátků litovelské archeologie, podniknou cesty proti proudu času do různých období a na rozmanitá naleziště, nahlédnou do běžně nepřístupného muzejního depozitáře a poznají germánskou kněžnu. Kniha je protkána množstvím kvalitních fotografií a velkých kreseb, které zobrazují, jak mohl život našich předků vypadat.


IMG 1142 web zmenšenoKolektiv autorů:

Litovel - Velké dějiny města

1. díl - Od nejstarších dob do roku 1918, 2. díl - Od roku 1918 do současnosti. 695 stran.

Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2018. Cena 890,- Kč.

Téměř sedmisetstránková dvousvazková monografie s názvem Litovel – Velké dějiny města byla vydána při příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa. Kromě kolektivů autorů z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého se na knize podílela i řada dalších odborníků, kteří se specializují na archivnictví, památkovou péči nebo kunsthistorii. Svým rozsahem a kvalitou zpracování se jedná o zcela mimořádnou publikaci. 


IMG 0540Kubíčková Ivana:

Historie litovelských střelců a střelnice

115 stran. Litovel 2018. Cena 150,- Kč.

Jedinečnou publikaci vydala Muzejní společnost Litovelska, z. s. v rámci oslav 500. výročí od první dochované hmotné zmínky o litovelském střeleckém spolku. V knize jsou poprvé uveřejněny historické dokumenty, fotografie a kresby nově objevené ve fondech Státního archivu v Olomouci. Historie litovelských střelců je výrazně spojena s budovou dnešního Muzea Litovel, bývalou střelnicí, a je citelně poznamenána napjatými česko-německými vztahy v Litovli na konci 19. a počátku 20. století. 


IMG 0539Zajíček Petr:

Sokol Litovel - historie a současnost

212 stran. Litovel 2018. Cena 240,- Kč.

Publikace byla vydána Tělocvičnou jednotou Sokol Litovel u příležitosti XVI. Všesokolského sletu a 100. výročí založení ČSR. Obsahuje množství zajímavých fotografií z historie i současné činnosti litovelského Sokola, která je stále velice pestrá a ctí tradice svých předchůdců. 


VODNÍ DÍLO NEČÍZAugustinková, Lucie – Paclová, Hana:

Vodní dílo Nečíz v Litovli (Historie a aktuální význam)

112 stran. Olomouc 2013. Cena 200,- Kč.

Unikátní technická památka - zaklenuté rameno řeky Moravy protékající pod litovelským náměstím.


80 LET HÁZENÉ V LITOVLIBeňa, Milan – Zmund, Karel – Šimek, Radovan:

80 let házené v Litovli 1934 - 2014

120 stran. Olomouc 2014. Cena 150,- Kč.

Ohlédnutí za historií místního kolektivního sportu. 


sto zápasnických letBöhm, A. – Zárybnický, M.: 
Sto zápasnických let
172 stran. Praha 1995. Cena 110,- Kč.
Historie zápasnického sportu doplněna historickými fotografiemi.
hrnčířFaltýnek, Karel:
Vyprávěnky starého hrnčíře. Pověsti z Litovle
56 stran. Litovel 2009. Cena 50,- Kč.
Pověsti o vodnících a hrnčířích z Litovle z pozůstalosti pana Josefa Lamra ilustrované synem Václavem Lamrem.

Silný jako GF 2. vydání.jpgŠevčík, Pavel - Frištenská, Zdenka
Silný jako Gustav Frištenský
206 stran. Štíty 2022. Cena 490,- Kč.
II. vydání obrazové publikace o Gustavu Frištenském, významné osobnosti českého
a československého sportu, světoznámém občanovi města Litovle.

gustav frištenský Ševčík, Pavel - Frištenská, Zdenka
Silný jako Gustav Frištenský
208 stran. Štíty 2011. Cena 390,- Kč.
Obrazová publikace o Gustavu Frištenském, významné osobnosti českého
a československého sportu, světoznámém občanovi města Litovle.

litovelska remeslaFrištenská, Zdeňka – Štěpánková, Martina:
Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století
20 stran. Muzeum Litovel 2005. Cena 10,- Kč.
Popis různých oborů rukodělné činnosti a také lidí z Litovelska, kteří se jim věnovali. Vydáno u příležitosti otevření stejnojmenné expozice.

Zajímavosti s Litovelska 2015 2020 

Kolektiv autorů:
Sborník Muzejní společnosti Litovelska 2015-2020
190 stran. Litovel 2021. Cena 150,- Kč.
Seznamuje s dávnou i nedávnou minulostí a také s významnými událostmi současnosti v Litovli a okolí. 

Obsah: NAJMAN, R.: Muzejní společnost Litovelska v letech 2004─2018; FALTÝNEK, K. - HLUBEK, L.: Archeologické lokality a nálezy na území spádové obce Bílé Lhoty; FALTÝNEK, K. - CHURAVÁ, R.: Zajímavé vzpomínkové vyprávění z Bouzovska; FALTÝNEK, K. - CHURAVÁ, R.: I. světová válka ve světle málo známých kronikářských záznamů z Bouzovska; KAŠTANOVÁ, H.: Leoš Janáček a Litovelsko; KREJČOVÁ, J.: Nové Zámky u Litovle (Neuschloss) zámecká kaple sv. Eustacha a její kaplani; KUBÍČKOVÁ, I.: Písemnosti Farního úřadu v Senici na Hané uložené ve Státním okresním archivu Olomouc a jejich využití pro interpretaci dějin správy farnosti; MARKOVÁ, J.: Architekt František Kolář; FISCHER, J.: Historie vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Luká; FISCHER, J.: Historie sokolského cvičiště v Luké; FISCHER, J.: Lední hokej v Luké; FISCHER, J.: Historie pomníku TGM v Luké; FISCHER, J.: Jak to tenkrát bylo, aneb co způsobí Paměti obce Luké vydané ke sjezdu rodáků; FISCHER, J.: Vzpomínka na rok 1945 v Luké; Obrazová příloha, Publikační činnost Muzejní společnosti Litovelska

ZAJÍMAVOSTI Z LITOVELSKA 2012 2014Kolektiv autorů: 

Zajímavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2012 – 2014
224 stran. Olomouc 2015. Cena 50,- Kč.
Obsah: Najman, R.: Zpráva o činnosti MSL v letech 2012-2013; Faltýnek, K.: Význam kronikářských záznamů z hlediska etnologie a krajinné archeologie na příkladu dobového záznamu z obce Hvozdečko na Bouzovsku; Faltýnek, K.: Příspěvek k poznání lidového oděvu na Bouzovsku ve 2. polovině 19. století; Krejčová, J.: Litovelské poutě do Staré Vody; Kubíčková, I.: Využití písemností archivního fondu Farní úřad Cholina uloženého ve Státním okresním archivu Olomouc v souvislosti s dějinami správy cholinské farnosti; Marková, J.: Vzpomínky na dětství; Marková, J.: Z historie školy v Podolí; Marková, J.: Vaření povidel na Bouzovsku; Ščučková, M.: Jiří Sedláček a Muzeum harmonik v Litovli; Vytásek, V.: Léčivky v Litovelském Pomoraví; Ženožička, J.: Jak se bavily děti na Bouzovsku v 50. letech 20. století; Ženožička, J.: Tělovýchovný katolický odbor Orel na Bouzovsku; Ženožička, J.: Poutě a hody na Bouzově; Krňávková, L. – Křížan, D.: Zaniklé vsi v okolí Pňovic; Faltýnek, K.: Gustav Frištenský ve vzpomínkách paní Marie Hánišové z Moravičan; Fischer, J.: Vzpomínka na Huberta Fischera; Fischer, H. + J.: Léto 1914 v Luké.  


ZAJÍMAVOST Z LITOVELSKA 2011Kolektiv autorů: 
Zajímavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011
160 stran. Olomouc 2012. Cena 50,- Kč.
Obsah: 
Najman, R.: Muzejní společnost Litovelska v roce 2011; Ženožička, J.: Bouzovsko v dávných dobách; Urválek, R.: Nečíz, zaklenuté náměstím protékající rameno řeky Moravy; Mazánek, V.: Můj pohled na varhany v Litovli a okolí; Strakoš, P. – Ženožička, J.: Bouzovská farnost a varhany v bouzovských kostelech; Kaštanová, H.: Sondy do hudebního života Mikroregionu Litovelsko ve 20. století; Křížan, D.: Martin Lecián – moravský Robin Hood; Ženožička, J.: Bouzovské panství a výkon spravedlnosti patrimoniální soudní moci; Najman, R.: IV. zemská hasičská škola v Litovli; Kubíčková, I.: Bedřich Jaroslav z Holczerů; Navrátil, F.: Těžba písku a štěrku v Březovém a okolí; Najman, R.: Pivovar v Pňovicích; Tichá, T.: Tradice v Obectově; Vaňková, K.: Masopustní tradice na Hané a její obnovení v Cholině; Vytásek, V.: Historie bylinářství na Litovelsku; Faltýnek, K.: Předběžná zpráva o výsledcích archeologických dohledů prováděných v Litovli v letech 2010 a 2011 a tak trochu o smyslu archeologie vůbec; Ženožička, J.: Vilém Švec z Kadeřína u Bouzova, objevitel krápníkových jeskyní v Javoříčku


rocenka08Kolektiv autorů:
Zajímavosti z Litovelska. Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2008
66 stran. Šternberk 2008. Cena 50,- Kč.
Obsah: 
Najman, R.: Muzejní společnost Litovelska v letech 2007 – 2008; Koudela, M. – Sedláčková, R.: Písemnosti litovelského muzea ve Státním okresním archivu Olomouc; Vařeka, M.: Hospodářský obraz úsovského panství na přelomu 16. a 17. století; Faltýnek, K.: Smrtná neděle ve Hvozdečku na Bouzovsku; Vondrák, P.: Cihlářství na Litovelsku; Linduška, P.: Stručná historie petanque v Litovli; Potužák, Z.: Čistírna odpadních vod a kanalizace v Litovli; Najman, R.: Okrašlovací spolek v Litovli; Švehlová, A.: Opis dopisu paní Stanislavě Kulaté, vedoucí Folklorního souboru HANAČKA, o.s.


image028Kolektiv autorů:

Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2007
122 stran. Litovel 2007. Cena 50,- Kč.
Seznamuje s dávnou i nedávnou minulostí a také s významnými událostmi současnosti v Litovli a okolí. 

Obsah:
Najman, R.: Muzejní společnost Litovelska; Šalšová, J.: Zákulisí Muzejní společnosti; Glacová, K.: Mariánský sloup na Nám. Přemysla Otakara v Litovli; Vondrák, P.: Továrna Emanuela Marka v Chudobíně; Kollmann, V.: Ideální veduty průmyslových a obchodních objektů Litovelska na firemních papírech; Šlézar, P.: Archeologické výzkumy na Starém městě a počátky města Litovle; Frištenská, Z.: Rok Gustava Frištenského; Kučerovi, J. a O.: Lesní majetek města Litovle v oblasti Litovelského Pomoraví v průběhu staletí; Šik, L.: Školní budovy v Litovli; Linduška, P.: Ochotnické divadlo v Litovli – historie od roku1993 aneb Znovuzrození; Urválek, R.: Hanácká svatba - projekt Folklorního souboru Hanačka z Litovle

LITOVEL   HANÁCKÉ BENÁTKYKomárek, Petr - Linduška, Petr:
Litovel - Hanácké Benátky 
176 stran. Olomouc 2015. Cena 285,- Kč.
Obrazová publikace zachycující podobu města Litovle i 11 místních částí. JOSEF ŽÍDEKMarek, Pavel: 
Josef Žídek 
352 stran. Olomouc 2010. Cena 299,- Kč. 
Nástin života a díla reformního kněze, spjatého s Chudobínem a pravoslavnou církví na Moravě.


gram z litPinkava, Miroslav:
Gramofony z Litovle – stručná historie slovem i obrazem
120 stran. Brno 2010. Cena 200,- Kč.
Kniha mapuje šedesátiletou historii gramofonové výroby v Litovli, její autor pracoval v podniku TESLA Litovel více než 30 let


KALAMÁŘ ŽIVOTA LITOVELSKÉHO RODÁKA BEZDĚČKYPlháková, Martina: 
Kalamář života litovelského rodáka ThMgr. Josefa Bezděčky
48 stran + 12 stran obrazová příloha. Litovel 2011. Cena 50,- Kč. 
Práce studentky litovelského gymnázia o vzácném člověku, osobnosti města.


image038Šik, Lubomír:
100 let muzejnictví v Litovli
26 stran. Litovel 2006. Cena 30,- Kč.
Publikace připomíná 100. výročí založení Krajinské muzejní společnosti v Litovli a věnuje se též dějinám litovelského muzea až do současnosti, obsahuje též dobové i současné fotografie.


image040Šik, Lubomír:
750 let litovelské historie - Litovel v datech
132 stran. Litovel 2005. Cena 88,- Kč.
Práce je řazena chronologicky od nejstarších dob do roku 2000.


image044Šik, Lubomír:
Mozaika dní
124 stran. Litovel 2007. Cena 60,- Kč.
Výbor básní známého litovelského autora z let 1946 – 2007 doplněný fotografiemi Miroslava Pinkavy.

 
Pavel Taussig   Neznámí hrdinovéTaussig, Pavel:
Neznámí hrdinové – pohnuté osudy
239 stran. Praha 2013, cena 249,- Kč.
Každý národ má své hrdiny, ten náš na ně však rychle zapomíná nebo je nezná. 
Pohnuté osudy a statečné činy některých hrdinů se stali předlohou úspěšného televizního cyklu stejnojmenných pořadů a tato kniha je převyprávěná literární podoba tohoto šestnáctidílného cyklu. 
Václav Sedláček (ve stínu Jana Opletala), Gustav Frištenský (nezápasil jen na žíněnce)…


studánky   knihaVaňková, Eva a kol.: 
Litovelsko - Studánky
95 stran. Mikroregion Litovelsko 2016. Cena 120,- Kč.
Poutavá knížka zachycuje minulost, pověsti, opravy i současnost studánek, pramenů a veřejných studní jednotlivých obcí daného regionu - Bílá Lhota, Bouzov, Cholina, Litovel, Loučka, Měrotín, Náklo, Náměšť na Hané, Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín a Vilémov. Přibližuje hned několik desítek přírodních zastavení, která představují krásný cíl pro pěší turisty i cyklisty a jsou nedílnou součástí hanáckého kraje.


terceVolkman, Alois:
Terče-to
152 stran, Praha 2007. Cena 79,- Kč.
Nejmenší básnický útvar s lichým počtem veršů – trojverší ve sbírce rodáka z Chudobína.

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace