>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Kopírovací služby a tisk:

Černobílá xerokopie:

A4 jednostranně ……………………. 2,- Kč

A4 oboustranně …………………….  4,- Kč

A3 jednostranně ……………………. 4,- Kč

A3 oboustranně …………………… 10,- Kč

Barevná xerokopie:

Muzeum Litovel nepořizuje barevné kopie.

 

Skenování: 

Skenování černobílé i barevné v omezeném rozsahu (do 10 jednotek) pro nekomerční účely....zdarma 

Poplatek za uložení skenovaných dat na CD, DVD nebo jiné přenosné médium………............50,- Kč 

 

Všechny vytvořené kopie jsou určeny pouze pro studijní účely badatele, v případě jejich reprodukování je nutné získat souhlas vedoucí muzea.

 

Reprodukční právo:

Pro nekomerční účely (katalogy výstav, odborné časopisy, monografie, tematické publikace, filmy a TV pořady ryze kulturního charakteru) – použití reprodukcí se nezpoplatňuje.

Pro komerční účely (pohlednice, kalendáře, obaly knih, reklamní filmy atd.)

Reprodukce černobílá i barevná……………………………………………………..á 500,- Kč

 

Pozn.:

Všechny služby poskytované v prostorách Muzea Litovel jsou hrazeny v Kč.


Ceník služeb Muzea Litovel je platný od 1. ledna 2016.

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace