>
>

 Objednávky skupinových prohlídek provádějte pouze na tel.  585 341 465. Děkujeme.

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

archiv olomouc

Předem přihlášení zájemci budou mít možnost navštívit konzervátorské a restaurátorské pracoviště Zemského archivu Opava, pobočka Olomouc. Komentovanou prohlídku povede pan Michal Tomanec, konzervátor a restaurátor s mnohaletou praxí. Jedinečnou návštěvu běžně nepřístupného prostředí lze absolvovat dopoledne v 9:45, nebo odpoledne ve 14:30. Provést lze pouze dvě menší skupiny z důvodu kapacity dílny, proto s přihláškami neotálejte. Vstupné na prohlídku je 20,- Kč, členové MSL zdarma. Bližší informace viz pozvánky.

čas   rámečekčas 2   rámeček

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace