>
>

 Objednávky skupinových prohlídek provádějte pouze na tel.  585 341 465. Děkujeme.

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Pozvánka MSL   Zájezd Holešov na web

Také v tomto roce mají všichni zájemci možnost se přihlásit na další z poznávacích zájezdů pořádaných Muzejní společností Litovelska. Tentokráte vyrážíme do Holešova, kde navštívíme historické jádro města s průvodcem. Dále budeme pokračovat do Pravčického zemědělského skanzenu a projdeme se po unikátním barokním hřbitově ve Střílkách. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Cena zájezdu je 250 Kč pro nečleny MSL, členové a děti do 15 let platí 200 Kč. Vyjeďte si s námi za poznáním. Těšíme se na Vás.

Pozvánka MSL   Zájezd Holešov

litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace