>
>

Pro vstup do muzea musí prokázat bezinfekčnost pouze skupina větší než 20 osob! Ostatním stačí respirátory a rozestupy 1,5 m. Těšíme se na Vás!

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

kávička dobrá je

Poslední možnost zažít kávové odpoledne v muzeu Litovel. Po velké sobotní akci může kávička přijít k duhu, pohladí po duši a rozjasní tvář. Přijďte tedy odpoledne v době mezi 1400 a 1700 relaxovat k nám do muzea. Těšíme se na vás.


litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace