>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

kávička dobrá je

Poslední možnost zažít kávové odpoledne v muzeu Litovel. Po velké sobotní akci může kávička přijít k duhu, pohladí po duši a rozjasní tvář. Přijďte tedy odpoledne v době mezi 1400 a 1700 relaxovat k nám do muzea. Těšíme se na vás.


litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace