>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

plakát historický program
Historický spolek Kirri, Město Litovel a Muzeum Litovel uspořádali druhý ročník historického programu v rámci Zahájení turistické sezóny, který se konal nejen na náměstí, ale i u městského muzea.
Návštěvníci se tak přenesli do středověku!
Od 10 hodin na náměstí Přemysla Otakara prošel královský průvod s doprovodným programem ve formě tanců a hrané scénky. Z náměstí se šlo směrem ke Svatojánskému mostu, poté ke kapli sv. Jiří, kde se král pomodlil za nalezení uneseného syna a průvod svůj pochod zakončil před Muzeem Litovel.
Mezi 10. a 16. hodinou stál v parku před Muzeem Litovel dobový tábor s řemesly, katovnou, alchymistickou dílnou, zbrojnicí a lukostřelnicí. Mezi řemesly bylo vidět pečení chleba, provazník, řezbář aj.
V průběhu odpoledne hrála kapela Subulcus středověkou hudbu. Program zakončila konečná scéna příběhu.
Od 10. do 16. hodin bylo ve dvoře muzea zajištěno občerstvení (grilovaná kýta, langoše, kapsa, uzené klobásy...) a nápoje (pivo, nealko nápoje...).
Muzeum Litovel bylo v rámci Zahájení turistické sezóny přístupné zdarma po celý den .


Zahájení sezony - Historický program

plakát historický program

plakát historický program

 
celoměstský plakát

celoměstský plakát

 
dobový tábor 2022

dobový tábor 2022

 
Královský průvod 2022

Královský průvod 2022

 
z průvodu 2022

z průvodu 2022

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace