>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Předání hlavní ceny v kategorii do 9 let

Soutěž „Vytvoř svoje nej hodiny...“ trvala přes tři měsíce a zapojilo se do ní více než 120 dětí. Velký podíl na hojné účasti mají pedagogové ze základních škol v Litovli a v Července, z Domova dětí a mládeže v Litovli a z Mateřské školy Gemerská. Do muzea doputovaly práce dokonce z Prahy a z MŠ v Mikulově.

 

V sobotu 5. 6. 2021 byl připraven pro všechny účastníky výtvarné soutěže program ve formě tematických her. Po celém vnitřním i venkovním prostoru muzea byla rozmístěna stanoviště, kde děti plnily úkoly různé obtížnosti s ohledem na jejich věk. Poté byli vyhlášeni výherci. 

U vstupu do muzea obdrželi soutěžící kartičku s ciferníkem, do kterého postupným plněním úkolů na stanovištích sesbírali chybějící hodiny (2  až 11). Formou hry děti rozvíjely vnímání času nejen jako měřitelné veličiny. Zapojily také logické uvažování při řazení dějové posloupnosti příběhu či etap lidského stáří. Další hry je seznámily s různými druhy časových měřidel i jejich součástmi. Jedna z her byla zaměřena na poznávání tematických pohádek a jiná na spojení času s říší zvířat. Větší děti se také zamyslely nad tím, jak se čas mění při cestování po světě. Odpočinkový byl úkol číslo 6, kde děti hlasovaly pro ty hodiny z výtvarné soutěže, které se nejvíce zalíbily. Závěrem se soutěžící odreagovali a pobavili u pohybové hry „Honzo vstávej!“. Po splnění všech úkolů si děti vyzvedly malou odměnu k doplnění energie a zároveň malí výtvarníci dostali odměnou za své hodiny diplom a omalovánky. Tato odměna stále na některé účastníky soutěže čeká v muzeu. Vyzvednout si ji mohou v otevírací době (od středy do neděle, mezi 9. a 17. hodinou).

 

Na stanovištích se dětem po celou dobu pilně věnovali členové a členky Muzejní společnosti Litovelska, pracovnice a praktikantky z Domu dětí a mládeže v Litovli a další jednotlivci. Jejich pomoci si v muzeu velmi vážíme a všem děkujeme.

 

 Dopolední hravý program byl zakončen vyhlášením. Pro začátek jsme nesměli opomenout poděkovat paní Vlaďce Blažkové, která do muzea věnovala hodinářskou dílničku po rodičích Navarových. V tom spočívá původ celé soutěže, do které se paní Blažková také zapojila finančním příspěvkem na jednu z hlavních cen. Chytré hodinky získali dva chlapci. V kategorii do 9 let vyhrál Kryštof K. (8 let) a v kategorii od 10 let Martin P. (11 let). Jejich hodiny byly viditelně dětskou prací a zároveň měly vlastní myšlenku s dětskou a hravou duší. Jako nejmladší účastnice byla odměněna Jana C. (4 roky) didaktickými hodinami. Oceněn byl také litovelský orloj – skupinová práce dětí z Mateřské školy Gemerská, kam muzeum věnovalo didaktický kalendář s hodinami. V neděli 6. 6. 2021 mezi vyhlášenými vítězi přibyla ještě tři jména dětí z hlasování. Nejvíce hlasů získaly perníkové hodiny Jany V. (11 let). S druhým největším počtem hlasů se umístil Denis P. (10 let) s keramickými, a dokonce funkčními hodinami. Třetím šikulou, který si vysloužil vstup na radniční věž byl Michal K. (10 let).

 

Do konce června byly všechny tvořené hodiny vystavené v muzeu. Nyní prosíme malé výtvarníky, aby si svá dílka z muzeu vyzvedli.

 Litovelští muzejníci


Vyhlášení

Honzo vstávej

Honzo vstávej

 
Čím měříme čas?

Čím měříme čas?

 
Nejmenší výherce

Nejmenší výherce

 
Hodiny a pohádky

Hodiny a pohádky

 
Výherce hlavní ceny v kategorii od 10 let

Výherce hlavní ceny v kategorii od 10 let

 
Výstava - soutěžící hodiny

Výstava - soutěžící hodiny

 
Předání hlavní ceny v kategorii do 9 let

Předání hlavní ceny v kategorii do 9 let

 
Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

 
Čas a cestování

Čas a cestování

 
Kolik je hodin?

Kolik je hodin?

 
Poskládej příběh

Poskládej příběh

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace