>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (2)

Tak pracovníci Muzea Litovel pojmenovali doprovodný program k výstavě Zmatené peníze, který se uskutečnil v sobotu 10. června 2017 od 13 do 16 hodin ve všech výstavních prostorech muzea. V rámci celoměstské akce Hanácké Benátky přišlo loupit za bílého dne několik desítek lupičů a loupežníků. V pokladně u náčelníka bandy dostali jako lupičské nářadí černou fixu a taky lupičskou kartu s číslem, kterou si podepsali. Úkolem bylo najít bankovky různých hodnot, na nichž byly v různě barevných kolečkách dvojice písmen. Hodnotu bankovky a text z kolečka zapsali do své lupičské karty a po nalezení všech deseti bankovek sestavili tajenku. Všichni účastníci si nakonec odnesli podíl na lupu vyplacený ve zlatě (zlaté čokoládové mince) a po úspěšném absolvování mohli strčit svou ruku do muzejní pokladnice a vytáhnout si pěkný dárek v podobě vějíře, otvíráku na PET lahve, přívěsku, mýdla, hracích karet a dalších drobností. Jednotlivci i celé lupičské bandy si nevšední zážitek z muzea velmi pochvalovali.

Velká muzejní loupež

VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (3)

VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (3)

 
VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (1)

VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (1)

 
VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (5)

VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (5)

 
VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (9)

VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (9)

 
VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (4)

VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (4)

 
VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (6)

VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (6)

 
VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (8)

VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (8)

 
VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (10)

VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (10)

 
VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (7)

VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (7)

 
VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (2)

VELKÁ MUZEJNÍ LOUPEŽ (2)

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace