>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

IMG 4552

Letošní turistickou sezónu jsme přivítali v muzeu a jeho přilehlém okolí naplno. V prvním patře si velikonočním jarmarkem byli připomenuty lidové tradice a řemesla spojená se svátky jara. Park před muzeem se proměnil ve středověké ležení, kde zakončil svůj průvod městem král Jiří z Poděbrad.  Na muzejním dvoře byl připraven doprovodný program k současné výstavě „Když jsem já sloužil to první léto“.
Středověký den zahájil příjezd krále Jiřího z Poděbrad na náměstí. Ten za přičinění purkrabího Karla z Vlašimi potvrdil městu všechna privilegia, jak se tomu událo roku 1461. Poddaní králi představili město a jeho zajímavá zákoutí. Průvod zakončil svou výpravu u muzea, kde následovalo představení středověké katovny. Na pranýři byli veřejné hanbě vystaveni provinilci vůči božím zákonům, které neminuly tvrdé tresty. Odpoledne zasvětil mnich Schwarz diváky do vývoje zbraní ve středověku. V dobovém táboře byla po celou dobu k vidění různá řemesla a dobová kuchyně.

 V přízemní dílně muzea si návštěvníci zkusili psát brkem a někteří si troufli i na kaligrafii. Odpoledne se do dílny přidala ještě tvorba květinových vazeb a jarních dekorací z přírodních materiálů.

V prvním patře muzea se od 13 hodin konal velikonoční řemeslný jarmark. Návštěvníci načerpali atmosféru a inspiraci při pletení pomlázky, zdobení kraslic různými technikami či pečení jidášů. Hlavní lidové tradice a zvyky připoměl v několika vystoupeních Národopisný soubor Pantla z Nákla a Příkaz. Součástí jejich vystoupení byli klapači, mrskut a vynášení smrtky.

Odpoledne oživl také muzejní dvůr, kde návštěvníci viděli i zajímavá plemena koz, slepic a králíků z Farmy Mirín, kterou najdete v Podolí u Bouzova. Nechybělo občerstvení a nápoje včetně piva Litovel. 
9.4.2022

program prostor muzea

program prostor muzea

 
program Kirri

program Kirri

 
Kirri  listina

Kirri listina

 
celoměstský program

celoměstský program

 
organizátor

organizátor

 
Historický spolek Kirri (organizátor a účinkující)

Historický spolek Kirri (organizátor a účinkující)

 
Svobodná stráž moravskoslezská (účinkující)

Svobodná stráž moravskoslezská (účinkující)

 
Národopisný soubor Pantla z Nákla a Příkaz (účinkující)

Národopisný soubor Pantla z Nákla a Příkaz (účinkující)

 
sponzor

sponzor

 
sponzor

sponzor

 
sponzor

sponzor

 
IMG 4552

IMG 4552

 
IMG 4555

IMG 4555

 
IMG 4549

IMG 4549

 
IMG 4640

IMG 4640

 
IMG 4563

IMG 4563

 
IMG 4543

IMG 4543

 
IMG 4564

IMG 4564

 
IMG 4569

IMG 4569

 
IMG 4570

IMG 4570

 
IMG 4575

IMG 4575

 
IMG 4576

IMG 4576

 
IMG 4577

IMG 4577

 
IMG 4581

IMG 4581

 
IMG 4590

IMG 4590

 
IMG 4595

IMG 4595

 
IMG 4601

IMG 4601

 
IMG 4614

IMG 4614

 
IMG 4622

IMG 4622

 
IMG 4626

IMG 4626

 
IMG 4632

IMG 4632

 
IMG 4636

IMG 4636

 
IMG 4652

IMG 4652

 
IMG 4659

IMG 4659

 
IMG 4665

IMG 4665

 
IMG 4672

IMG 4672

 
IMG 4685

IMG 4685

 
IMG 4688

IMG 4688

 
IMG 4698

IMG 4698

 
IMG 4694

IMG 4694

 
IMG 4701

IMG 4701

 
IMG 4706

IMG 4706

 
IMG 4708

IMG 4708

 
IMG 4711

IMG 4711

 
IMG 4717

IMG 4717

 
IMG 4718

IMG 4718

 
IMG 4730

IMG 4730

 
IMG 4739

IMG 4739

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace