>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

IMG 1897

V úterý 6. února se ve výstavních prostorách Muzea Litovel uskutečnila výroční členská schůze spolku Muzejní společnost Litovelska, z. s. V úvodní části zavzpomínal náš člen Ing. Zdenek Braný na litovelský cukrovar. Po přestávce a „povinných“ spolkových záležitostech týkajících se roku 2017 jsme se dostali k plánu činnosti nejen na rok 2018. Pozvali jsme Mgr. Pavlínu Kalábkovou, Ph.D., vedoucí archeologické sekce Katedry historie FF Univerzity Palackého v Olomouci, aby všem přítomným představila možnost zpracování populární archeologické publikace a také archeologické výstavy v Muzeu Litovel v roce 2019. Zároveň došlo k představení projektu střeleckých slavností, které by se měly uskutečnit v září 2018 ve spolupráci s Historickým spolkem Kirri a Muzeem Litovel.


Shromáždění členů MSL

IMG 1980

IMG 1980

 
IMG 1925

IMG 1925

 
IMG 1978

IMG 1978

 
IMG 1985

IMG 1985

 
IMG 1972

IMG 1972

 
IMG 1948

IMG 1948

 
IMG 1897

IMG 1897

 
IMG 1971

IMG 1971

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace