>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

1   jeskyně za hájovnou 1

V měsíci březnu se v Muzeu Litovel uskutečnily tři přednášky vztahující se k Javoříčskému krasu. První z nich proběhla hned 1. března, týkala se jeskyní Za Hájovnou a vedl ji pan Miroslav Vaněk. Druhá se konala v úterý 13. března na téma 80 let od objevení Javoříčských jeskyní a provázel ji pan Ing. Martin Koudelka. Poslední přednáška ze dne 22. března se pak věnovala lidovému vápenictví v Javoříčském krasu a byla pod taktovkou pánů Karla Faltýnka a Jiřího Ženožičky. Přednášky souvisely s výstavou o obci Luká, jejíž místní částí je mimo jiné také obec Javoříčko, a všechny byly hojně navštíveny posluchači z řad členů muzejní společnosti i jeskyňářů.


Přednášky o jeskyních a javoříčském krasu

1   jeskyně za hájovnou 1

1 jeskyně za hájovnou 1

 
2   jeskyně za hájovnou 2

2 jeskyně za hájovnou 2

 
3   jeskyně javoříčské 1

3 jeskyně javoříčské 1

 
4   jeskyně javoříčské 2

4 jeskyně javoříčské 2

 
5   lidové vápenictví 1

5 lidové vápenictví 1

 
6   lidové vápenictví 2

6 lidové vápenictví 2

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace