>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ

O studánkách a pramenech v Mikroregionu Litovelsko brzy vyjde nová publikace. Její autorku paní Evu Vaňkovou, pracovnici Městského úřadu Litovel, členku MSL a zároveň manažerku Mikroregionu Litovelsko, jsme si pozvali do tradiční přednáškové místnosti Muzea Litovel, do expozice řemesel. Paní Eva Vaňková řadila jednotlivá místa abecedně podle obcí, na jejichž katastru se studánky, prameny a veřejné studny nacházejí. Čtenář si bude moci přečíst pověsti, prohlédnout historické fotografie, fotografie „nálezového“ i současného stavu. Během podvečera promluvili i další 2 členové MSL - pan Jiří Ženožička, který má velkou zásluhu na zmapování a obnovu těchto míst na Bouzovsku a dále pan Zdenek Braný, který zavzpomínal na poutní místo Čerlinka – Svatou vodu za litovelským cukrovarem. Téma je hodně živé, do publikace se podařilo zařadit na 40 míst a už dnes se ví o dalších. Akce se zúčastnilo 46 osob, z toho 32 členů MSL.

Přednáška Studánky a prameny

1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ

1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 
4  PREZENTACE PŘIPRAVOVANÉ KNIHY

4 PREZENTACE PŘIPRAVOVANÉ KNIHY

 
6  BOUZOVSKÉ STUDÁNKY

6 BOUZOVSKÉ STUDÁNKY

 
7  CELKOVÝ POHLED DO SÁLU

7 CELKOVÝ POHLED DO SÁLU

 
2 NÁVŠTĚVNÍCI

2 NÁVŠTĚVNÍCI

 
3 NÁVŠTĚVNÍCI

3 NÁVŠTĚVNÍCI

 
5  JIŘÍ ŽENOŽIČKA PROMLOUVÁ O BOUZOVSKÝCH STUDÁNKÁCH

5 JIŘÍ ŽENOŽIČKA PROMLOUVÁ O BOUZOVSKÝCH STUDÁNKÁCH

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace