>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

plakát 2022

pondělí 26. prosince 2022, 14:00 – 18:00

Po dvou letech přerušení se do litovelského muzea vrátila již tradiční vánoční akce. Jak už je zvykem, konala se na druhý svátek vánoční.  V odpoledních hodinách až do večera ožila expozice litovelských řemesel, kde se sešli různí řemeslníci a představili hrubou i jemnou ruční práci. Pravidelní návštěvníci se mohli těšit z nových tváří, ale i na těch již známých z předchozích ročníků. Jako obvykle byly některé výrobky i k zakoupení. 

Co se dělo? Návštěvníci viděli tvorbu keramiky, zdobení perníčků a ochutnali oblíbené pohoštění z domácí zabíjačky. Historický spolek Kirri do muzea dovedl mimo jiné dobové řemeslo výrobu růženců. V pozadí sál rozezněla Hanácká môzêka Litovel.  Nově bul prostor účinkujících řemeslníků rozšířen o muzejní dvůr, kde byl při práci k vidění kovář a obnovena tradice lití olova. Činorodí návštěvníci se  zapojili v přízemní dílně a vyzkoušeli si vlastní tvorbu.

Nechybělo drobné občerstvení a teplé nápoje. Další informace sledujte na www.muzeumlitovel.cz nebo na facebooku Muzea Litovel. 

Kolektiv litovelského muzea a Historický spolek Kirri děkuje všem účinkujícím a návštěvníkům příjemnou vánoční atmosféru!

Oživlá řemesla

plakát 2022

plakát 2022

 
Lití olova

Lití olova

 
Pečetění

Pečetění

 
Hanácká môzêka Litovel

Hanácká môzêka Litovel

 
Korálková technika

Korálková technika

 
Zdobení perníku

Zdobení perníku

 
Pletení z proutí

Pletení z proutí

 
Práce s kůží

Práce s kůží

 
Háčkované ozdoby

Háčkované ozdoby

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace