>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

Nové expozice 04

Muzeum Litovel otevírá nově upravené podkroví budovy bývalé městské střelnice, v němž byly zřízeny moderní výstavní prostory. Při prohlídce muzea tak může návštěvník shlédnout mimo stávající expozici „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“ v prvním patře také dvě nové expozice v patře druhém. Jde o dlouhodobou instalaci věnující se vývoji záznamu zvuku nazvanou „Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu“ a expozici o významné litovelské osobnosti nesoucí v názvu její jméno „Gustav Frištenský“.

 

Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu

Hudba fascinuje lidstvo od nepaměti, proto se velice záhy setkáváme s prvními pokusy o její záznam a zpětnou produkci. Nová expozice se věnuje mimo jiné právě těmto prvním přístrojům - mechanickým hracím strojkům, skříňkám a flašinetům. Jejich oblíbenou, avšak jednoduchou hudební produkci nahradil až vynález gramofonu a gramofonových desek, které bylo možno vyměňovat a přehrávat tak větší množství skladeb.

Výroba gramofonů má v Litovli dlouholetou tradici spojenou s podnikem Tesla, kde se gramofony vyráběly přes 40 let. V expozici je tak možné spatřit postupující technický vývoj starších a novějších řad produktů Tesla. V současné době tato tradice pokračuje díky firmě SEV (Speciální elektrotechnická výroba), která vyrábí nejmodernější gramofony.

Kurátor výstavy: Mgr. Robert Najman

Gustav Frištenský  

Nová expozice se věnuje nejen poutavému životnímu příběhu světoznámého zápasníka Gustava Frištenského, ale seznamuje nás také se členy jeho rodiny a okruhem přátel. Frištenský se narodil v roce 1879 v Kamhajku u Kolína jako jeden ze sedmi sourozenců a zemřel 4. dubna 1957 v Litovli, kde je také pohřben.

Za svůj život vybojoval neuvěřitelné množství zápasů a ten úplně poslední v úctyhodných 72 letech. Celý život vynikal velkou fyzickou silou, pevnou morálkou a také velkým vlasteneckým cítěním. Nejen proto se vypracoval na jednoho z nejslavnějších českých zápasníků v historii.

www.gustavfristensky.cz

Kurátor výstavy: Mgr. Zdenka Frištenská


Nové expozice

Nové expozice 01

Nové expozice 01

 
Nové expozice 02

Nové expozice 02

 
Nové expozice 03

Nové expozice 03

 
Nové expozice 04

Nové expozice 04

 
Nové expozice 05

Nové expozice 05

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace