>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

3 VSTUP DO MUZEA VLEVO

Účastníkům cyklovýletu se dostalo vlídného přijetí od obou průvodců a zakladatelů muzea – pana ing. Petra Stránského, emeritního učitele i ing. Antonína Hampla, starosty obce Želechovice. Po úvodním slovu na obecním úřadě, v místnosti se školními pomůckami, jsme zamířili do sousední bývalé hasičské zbrojnice, dnes sídla vesnického muzea. Zde jsme žasli nad množstvím shromážděných předmětů převážně z Uničova a Želechovic. Tři stateční cyklisté vydrželi až do pozdních odpoledních hodin, navštívili mj. kapli sv. Cyrila a Metoděje na návsi, zastavili se u pomníku padlých a výlet zakončili v pracovně starosty obce přátelským popovídáním. Cíl plánovaného výletu navštívilo 9 osob, z toho 5 členů MSL.


Cyklovýlet Želechovice

1 PETR STRÁNSKÝ

1 PETR STRÁNSKÝ

 
4 POHLED DO CELÉHO MUZEA ŽELECHOVICE

4 POHLED DO CELÉHO MUZEA ŽELECHOVICE

 
3 VSTUP DO MUZEA VLEVO

3 VSTUP DO MUZEA VLEVO

 
5 ÚČASTNÍCI CYKLOVÝLETU V MUZEU

5 ÚČASTNÍCI CYKLOVÝLETU V MUZEU

 
6 STAROSTA DISKUTUJE S NÁVŠTĚVNÍKY

6 STAROSTA DISKUTUJE S NÁVŠTĚVNÍKY

 
2 MÍSTNOST SE ŠKOLNÍMI POMŮCKAMI

2 MÍSTNOST SE ŠKOLNÍMI POMŮCKAMI

 
7 HARMONIUM LHOTA Z KAPLE

7 HARMONIUM LHOTA Z KAPLE

 
8 KAPLE SV CYRILA A METODĚJE

8 KAPLE SV CYRILA A METODĚJE

 
9 KAPLE INTERIÉR

9 KAPLE INTERIÉR

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace