>
>

Skupinové prohlídky objednávejte na tel.  585 341 465. Děkujeme. 

Řemesla

formou stylizovaných dílen představena ruční práce našich předků

Frištenský

život, kariéra i odkaz výrazné sportovní osobnosti se vztahem k Litovli

Gramofony

záznam a zpětná produkce hudby, historie a současnost litovelské výroby gramofonů

1 ÚVOD PŘED KOSTELEM SV MARKA

V neděli 18. září 2016 uspořádala Muzejní společnost Litovelska cyklovýlet s výkladem Ing. Lenky Křesadlové Ph. D. do jižní části Novozámeckého areálu. Počasí nám přálo, akce se zúčastnilo 29 cyklistů a 1 pes. Nechybělo ani překvapení - po třech hodinách jsme se za zvuku klasických melodií slavnostně rozloučili na Rytířské síni.


Cyklovýlet do jižní části Novozámeckého areálu

3 OBELISK ZVANÝ KOMÍN

3 OBELISK ZVANÝ KOMÍN

 
1 ÚVOD PŘED KOSTELEM SV MARKA

1 ÚVOD PŘED KOSTELEM SV MARKA

 
4 DISKUSE NAD DOBOVÝM ZOBRAZENÍM

4 DISKUSE NAD DOBOVÝM ZOBRAZENÍM

 
6 JESKYNĚ PODKOVA

6 JESKYNĚ PODKOVA

 
2 PELOTON V LESE

2 PELOTON V LESE

 
7 ČERTŮV MOST

7 ČERTŮV MOST

 
5 ŘIMICKÉ VYVĚRAČKY

5 ŘIMICKÉ VYVĚRAČKY

 
9 PŘEKVAPENÍ NA RYTÍŘSKÉ SÍNI

9 PŘEKVAPENÍ NA RYTÍŘSKÉ SÍNI

 
8 RYTÍŘSKÁ SÍŇ

8 RYTÍŘSKÁ SÍŇ

 
 
litovel knihovna mikroregion icko klub Revuca do muzea Museumcz Asociace